POPRZEDNIE EDYCJE

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, ul. Uniwersytecka 22-26, 50-145 Wrocław

Uczestnicy poznali
 Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii oraz atrakcyjne  
specjalności na kierunkach

PRAWO
ADMINISTRACJA
EKONOMIA